Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare

Ultima actualizare
15/03—2022

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către S.C. LEADER INTERNATIONAL S.A. prin intermediul magazinului virtual www.naturelo.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

1 ⟶

Elemente definitorii

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător — persoană, firma, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător — societatea comercială S.C. LEADER INTERNATIONAL S.A., având sediul social în Loc. Caracal, jud. Olt, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 83, cu nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/778/2001, CIF RO 5659739.

Bunuri și servicii — orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă — un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract — o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) — toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații — toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

2 ⟶

Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

A ⟶

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

B ⟶

Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

C ⟶

Termeni și condiții.

Dacă Vânzătorul confirmă comandă, acest lucru va implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesită o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor stă la baza Contractului astfel încheiat.

3 ⟶

Extinderea obligațiilor vânzătorului

A ⟶

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

B ⟶

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerentă structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezența informațiile cele mai relevante, pentru că produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

C ⟶

Comunicarea cu magazinul — se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresari ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.

D ⟶

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, www. își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul site-ului.

4 ⟶

Cesionarea și subcontactarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5 ⟶

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. LEADER INTERNATIONAL S.A. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

6 ⟶

Confidențiabilitate / Publicitate

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris la Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele www.naturelo.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de www.naturelo.ro. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.naturelo.ro. S.C. LEADER INTERNATIONAL S.A. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date www.naturelo.ro, cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, etc.

7 ⟶

Termene penalități

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vină să plata mărfurilor în termenul prevăzut în factură emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8 ⟶

Facturare / Plăti

Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.naturelo.ro includ T.V.A. conform legii în vigoare.

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură/bon fiscal pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9 ⟶

Riscuri și responsabilități

A ⟶

Livrare — Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

B ⟶

Transport / Ambalare — În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

10 ⟶

Acceptare

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile.

11 ⟶

Garanții

Toate produsele comercializate de către site-ul www.naturelo.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12 ⟶

Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare — semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

13 ⟶

Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

14 ⟶

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

15 ⟶

Legea aplicabilă / Jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

16 ⟶

Prevederi diverse

Părțile în contract vor fi considerate cantractanti independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asumă sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.